Detské jasle Prešov
Fotogaléria z detských jaslí


Kontakt

KIDS PUZZLE

Polyfunkčný objekt
Sídlisko III
Prostějovská 123
080 01  Prešov

Mobil: 0911 981 095
E-mail: info@jasle.net


Súkromné detské jasle Kids Puzzle v Prešove

Detské súkromné jasle KIDS PUZZLE v Prešove sú moderným a nadštandardným zariadením pre opateru detí do 4 rokov. Zápis detí je možný počas celého kalendárneho roka. Jedna učiteľka – opatrovateľka sa venuje maximálne štyrom deťom. O Vaše deti sa postará vzdelaný personál v špeciálne upravených miestnostiach, ktoré dávajú deťom pocit bezpečia a istoty. Deti tu nájdu na hranie materiál primeraný ich veku.

Riadime sa mottom Montessori: "Pomôž mi, aby som to zvládol sám.“ Podporujeme samostatnosť dieťaťa, vedieme ho k poznaniu skutočností. Je pre nás dôležitý vývin a výchova každého dieťaťa a taktiež samozrejmá pedagogická zásada primeranosti veku pri výchove a vzdelávaní počas celého pobytu.


Jasličky